در سال 1924 میلادی، دکتر اکسل اریکسون ، برای نخستین بار بتن هوادار اتوکلاو شده را ابداع کرد. ریشه بلوک هبلکس به سال 1920 میلادی برمی گردد. 

حدود 45 سال پیش در آلمان غربی آقای جوزف هبل، پیمانکار ساختمانی، مبادرت به مکانیزه کردن سیستم تولید بلوک هبلکس با طراحی سیستم اندازه گیری، مخلوط کردن، قالب گیری و برش نمود.

افزایش تقاضا برای استفاده از این نوع بتن سبک باعث شد که تا سال 1995 میلادی 51 کارخانه بلوک سبک با تولیدی برابر با 31 میلیون متر مکعب در سال در سراسر دنیا احداث گردد و تا سال 1998 میلادی این تعداد به 150 واحد تولیدی با ظرفیت 50 میلیون متر مکعب در سال افزایش یافت.

تولیدکنندگان عمده بلوک سبک هبلکس به ترتیب در قاره های اروپا، آسیا، آمریکا و اقیانوسیه قرار دارند. همچنین دو انجمن  Aacpa (انجمن AAC آمریکا) و Eaaca(انجمن AAC اروپا )در راستای حمایت از تولید و ترویج  AAC در اروپا و آمریکا تأسیس گردیده اند.