• راهنمای اجرای بلوک سبک AAC
 • تخلیه بلوک ها با استفاده از لیفتراک، تاور کرین و یا جرثقیل به صورت صحیح و به گونه ای که به بلوک ها آسیبی وارد نشود انجام می پذیرد. در صورت وجود شرینگ و بسته بندی روی بلوک ها 1 روز قبل از اجرا  و در شرایط آب وهوایی مرطوب 2 روز قبل از اجرا باز شود. در صورت عدم وجود بسته بندی لازم است نسبت به حصول رطوبت در بلوک ها قبل از اجرا اطمینان حاصل شود.

 • وسایل مورد نیاز

  • * همزن جهت ساخت ملات
  • * اره چوب بری و یا برقی جهت برش 
  • * گونیای مخصوص جهت علامت زنی و برش
  • * چکش پلاستیکی جهت تنظیم
  • * ماله دندانه دار جهت تسطیح ملات
  • * رنده برای هموار نمودن رج‌های چیده شده
  • * شیار زن مخصوص  شیارهای مربوط به عبور ‌تاسیسات و برق
  • * مته مخصوص سوراخ نمودن دیوارها و محل پریزها
  * همزن جهت ساخت ملات * اره چوب بری و یا برقی جهت برش * گونیای مخصوص جهت علامت زنی و برش * چکش پلاستیکی جهت تنظیم * ماله دندانه دار جهت تسطیح ملات * رنده برای هموار نمودن رج‌های چیده شده * شیار زن مخصوص شیارهای مربوط به عبور ‌تاسیسات و برق * مته مخصوص سوراخ نمودن دیوارها و محل پریزها
 • چسب بلوک 
 • چسب بلوک مطابق دستورالعمل مندرج روی پاکت، توسط دستگاه همزن با سرعت کم،  انجام شود.
  در هنگام همزدن مخلوط، نباید به آن آب اضافه گردد. پس از 10 دقیقه توقف، مخلوط قبل از مصرف، دوباره همزده شود. زمان استفاده از مخلوط آماده شده 2 ساعت است.
  چسب بلوک مطابق دستورالعمل مندرج روی پاکت، توسط دستگاه همزن با سرعت کم، انجام شود. در هنگام همزدن مخلوط، نباید به آن آب اضافه گردد. پس از 10 دقیقه توقف، مخلوط قبل از مصرف، دوباره همزده شود. زمان استفاده از مخلوط آماده شده 2 ساعت است
  برش
 • جهت برش بلوک‌ها و تبدیل آن به قطعات مورد نظر می‌توان از گونیا و اره نجاری دستی و یا برقی استفاده نمود. برش این بلوک‌ها با اره باعث می‌شود تا قطعات، دقیقا به اندازه مورد نظر تبدیل و از پرت و ضایعات بیهوده کاسته شود.جهت برش بلوک‌ها و تبدیل آن به قطعات مورد نظر می‌توان از گونیا و اره نجاری دستی و یا برقی استفاده نمود. برش این بلوک‌ها با اره باعث می‌شود تا قطعات، دقیقا به اندازه مورد نظر تبدیل و از پرت و ضایعات بیهوده کاسته شود.
 • جهت اجرای بلوک ها لازم است ابتدا تراز رگ اول با احتساب 2 الی 3 سانتی متر ملات کف با استفاده از تراز لیزری تعیین گردد. قبل از اجرای ملات کف، از تمیز بودن سطح زیرین و همچنین خیس نمودن آن، اطمینان حاصل شود. رگ اول را با استفاده از ملات سنتی ماسه و سیمان با نسبت حجمی 1 به 5 (1 سیمان و 5 ماسه) اجرا میشود.به جهت ایجاد سطح خراش دار برای چسبندگی بهتر و همچنین ایجاد سطح یکنواخت از رنده پس از اجرای هر رج استفاده می شود.

به جهت ایجاد سطح خراش دار برای چسبندگی بهتر و همچنین ایجاد سطح یکنواخت از رنده پس از اجرای هر رج استفاده می شود.
 • بعد از نصب هر بلوک سطح آن با برس تمیز شود. و پس از خراش دار کردن سطح رج، با استفاده از فرچه سطوح بلوک ها را از هر گونه گرد و غبار خالی میکنیمبعد از نصب هر بلوک سطح آن با برس تمیز شود. و پس از خراش دار کردن سطح رج، با استفاده از فرچه سطوح بلوک ها را از هر گونه گرد و غبار خالی میکنیم
  چسب را با کاردک دندانه دار اجرا نمایید. تا ضخامت اجرا شده درمحدوده استاندارد باشد.
   ضخامت بیشتر سبب شره کردن و ترک خوردن چسب شده که مانع چسبندگی می شود. کلیه درزهای عمودی و افقی بایستی چسب زده شود.
  چسب را با کاردک دندانه دار اجرا نمایید. تا ضخامت اجرا شده درمحدوده استاندارد باشد. ضخامت بیشتر سبب شره کردن و ترک خوردن چسب شده که مانع چسبندگی می شود. کلیه درزهای عمودی و افقی بایستی چسب زده شود.  
  جهت اتصال دیوار های داخلی و پیرامونی به همدیگر از ورق های گالوانیزه استفاده نمائید. بدین صورت که در محل درز عمودی هر دو بلوک میخ  بوسیله چکش داخل هر دو بلوک کوبیده می شود تا بلوک ها به هم کلاف گردیده. 
  جهت استحکام و پایداری دیوار پس از اجرای هر 2 یا 3 رج  50 تا 75 سانتی متر استفاده نمایید.


  جهت اتصال دیوار های داخلی و پیرامونی به همدیگر از ورق های گالوانیزه استفاده نمائید. بدین صورت که در محل درز عمودی هر دو بلوک میخ بوسیله چکش داخل هر دو بلوک کوبیده می شود تا بلوک ها به هم کلاف گردیده. جهت استحکام و پایداری دیوار پس از اجرای هر 2 یا 3 رج 50 تا 75 سانتی متر استفاده نمایید.
 • برای جلوگیری از اثر میان قابی در هنگام وقوع زلزله و اثرات انبساط و انقباض، دیوارها با فاصله حداقل یک درصد ارتفاع از ستونها و دیوارهای بتنی اجرا شود.
 • برای پر کردن فاصله دیوار از ستون و سقف از مصالح انعطاف پذیر مثل پشم سنگ مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود.


  به منظور اتصال بلوک های به ستون یا دیوار از بست های ارتجاعی (رادیکالی) شکل بصورتی که از یک طرف به سازه جوش یا پیچ و پلاک می شود و از طرف دیگر با دو یا چند میخ به بلوک متصل می گردد.

  استفاده از بست رادیکالی در هر 2 رج از دیوار توصیه می گردد.
  به منظور اتصال بلوک های به ستون یا دیوار از بست های ارتجاعی (رادیکالی) شکل بصورتی که از یک طرف به سازه جوش یا پیچ و پلاک می شود و از طرف دیگر با دو یا چند میخ به بلوک متصل می گردد. استفاده از بست رادیکالی در هر 2 رج از دیوار توصیه می گردد.
  هم پوشانی بلوکها باید حداقل 15 سانتیمتر است. (حداقل فاصله درزهای قائم 15 سانتیمتر است) و برای هر رج ثابت باشد. بهتر است از بلوکهای نیمه استفاده شود.هم پوشانی بلوکها باید حداقل 15 سانتیمتر است. (حداقل فاصله درزهای قائم 15 سانتیمتر است) و برای هر رج ثابت باشد. بهتر است از بلوکهای نیمه استفاده شود.
   جهت شیار زدن محل عبور لوله تاسیسات و برق نیز می توان از شیار زن دستی و یا برقی استفاده نمود. بعد از اجرا باید محل شیارها با چسب بلوک پر شود. در این مرحله جهت اجرای تاسیسات و مسیرهای برق نیاز به استقاده از پیکور برقی و یا قلم و تیشه نیست و این امر در کنار کاهش هزینه های جانبی باعث زیباتر و یکنواخت تر شدن مسیر لوله ها و جلوگیری از لب پریدگی و شکست های بی مورد بلوک ها می شود.
   جهت شیار زدن محل عبور لوله تاسیسات و برق نیز می توان از شیار زن دستی و یا برقی استفاده نمود. بعد از اجرا باید محل شیارها با چسب بلوک پر شود. در این مرحله جهت اجرای تاسیسات و مسیرهای برق نیاز به استقاده از پیکور برقی و یا قلم و تیشه نیست و این امر در کنار کاهش هزینه های جانبی باعث زیباتر و یکنواخت تر شدن مسیر لوله ها و جلوگیری از لب پریدگی و شکست های بی مورد بلوک ها می شود.جهت شیار زدن محل عبور لوله تاسیسات و برق نیز می توان از شیار زن دستی و یا برقی استفاده نمود. بعد از اجرا باید محل شیارها با چسب بلوک پر شود. در این مرحله جهت اجرای تاسیسات و مسیرهای برق نیاز به استقاده از پیکور برقی و یا قلم و تیشه نیست و این امر در کنار کاهش هزینه های جانبی باعث زیباتر و یکنواخت تر شدن مسیر لوله ها و جلوگیری از لب پریدگی و شکست های بی مورد بلوک ها می شود.جهت شیار زدن محل عبور لوله تاسیسات و برق نیز می توان از شیار زن دستی و یا برقی استفاده نمود. بعد از اجرا باید محل شیارها با چسب بلوک پر شود. در این مرحله جهت اجرای تاسیسات و مسیرهای برق نیاز به استقاده از پیکور برقی و یا قلم و تیشه نیست و این امر در کنار کاهش هزینه های جانبی باعث زیباتر و یکنواخت تر شدن مسیر لوله ها و جلوگیری از لب پریدگی و شکست های بی مورد بلوک ها می شود.
   جهت شیار زدن محل عبور لوله تاسیسات و برق نیز می توان از شیار زن دستی و یا برقی استفاده نمود. بعد از اجرا باید محل شیارها با چسب بلوک پر شود. در این مرحله جهت اجرای تاسیسات و مسیرهای برق نیاز به استقاده از پیکور برقی و یا قلم و تیشه نیست و این امر در کنار کاهش هزینه های جانبی باعث زیباتر و یکنواخت تر شدن مسیر لوله ها و جلوگیری از لب پریدگی و شکست های بی مورد بلوک ها می شود.جهت شیار زدن محل عبور لوله تاسیسات و برق نیز می توان از شیار زن دستی و یا برقی استفاده نمود. بعد از اجرا باید محل شیارها با چسب بلوک پر شود. در این مرحله جهت اجرای تاسیسات و مسیرهای برق نیاز به استقاده از پیکور برقی و یا قلم و تیشه نیست و این امر در کنار کاهش هزینه های جانبی باعث زیباتر و یکنواخت تر شدن مسیر لوله ها و جلوگیری از لب پریدگی و شکست های بی مورد بلوک ها می شود.جهت شیار زدن محل عبور لوله تاسیسات و برق نیز می توان از شیار زن دستی و یا برقی استفاده نمود. بعد از اجرا باید محل شیارها با چسب بلوک پر شود. در این مرحله جهت اجرای تاسیسات و مسیرهای برق نیاز به استقاده از پیکور برقی و یا قلم و تیشه نیست و این امر در کنار کاهش هزینه های جانبی باعث زیباتر و یکنواخت تر شدن مسیر لوله ها و جلوگیری از لب پریدگی و شکست های بی مورد بلوک ها می شود.

 •