آپارتمان یاس

تاریخ شروع : شنبه 17 اردیبهشت 1401 / تاریخ پایان : شنبه 17 اردیبهشت 1401

پروژه یاس واقع در استان یزد بلوک سبک هبلکس توسط اکیپ حرفه ای و مورد تایید شرکت

اجرا مطابق آیین نامه 2800
نما سنگ و آجر
ضخامت های مورد استفاده 15 و 10
پروژه یاس واقع در استان یزد بلوک سبک هبلکس توسط اکیپ حرفه ای و مورد تایید شرکت

پروژه آپارتمانی یاس واقع در کوچه دکتر بیوک استان یزد